Event detail
Anasoft litera uvádza: Barbora Hrínová v Banskej Bystrici
Date 26. 9. 2022
Time 17:30
Venue Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Festival Literárna Banská Bystrica pozýva na autorské čítanie laureátky ceny Anasoft litera 2021.

Barbora Hrínová vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na VŠMU v Bratislave, kde v súčasnosti pedagogicky pôsobí v Ateliéri scenáristickej tvorby. Spolupracovala na televíznych seriáloch a reláciách. Pre RTVS a Český rozhlas pripravila niekoľko rozhlasových dokumentov. Absolvovala výskumné pobyty v Gruzínsku a ako držiteľka Fulbrightovho štipendia na univerzite v Kalifornii. Je trojnásobnou finalistkou súťaže Poviedka. V roku 2020 jej vyšla debutová zbierka poviedok Jednorožce, za ktorú získala cenu Anasoft litera 2021.

Mária Ferenčuhová o Jednorožcoch: „Barbora Hrínová vytvára veľmi presvedčivý literárny priestor, ktorý je priestorom vnútorným, introvertným, z ktorého ako také krehké zvieratko vystrkuje jednotlivé antény a vníma svet okolo seba. Svet, ktorý môže byť naladený netolerantne voči akýmkoľvek inakostiam, ale aj svet, ktorý je prijímajúci, prípadne v ktorom sa tieto inakosti môžu navzájom spoznávať a stretávať. (...) Táto kniha je v tom najlepšom zmysle slova introvertná a introvertská bez toho, aby sme introvertnosť vnímali stereotypne ako plachosť, hanblivosť a neschopnosť vyjsť s kožou na trh."

Anasoft litera uvádza... aj tento rok autorov a autorky tej najlepšej slovenskej prózy (podľa odbornej poroty literárnej ceny Anasoft litera) v kultúrnych centrách a tam, kde to kultúrou žije, po celom Slovensku.

Podujatie moderuje Zuzana Bariaková.