Upcoming events

VIZUÁLNY PROGRAM ZÁHRADY 2023
V rámci vizuálneho programu sú v Záhrade umiestnené diela od Doroty Špuntovej, Jána Kostolanského, Marcely Záchenskej.Dorota Špuntová: FOLKLÓR reloadedNa obrúskoch, ktoré kedysi zdobili steny kuchýň a tvorili tzv. ľudovénástenky, sú aplikované hlášky, frázy a vyjadrenia popredných politikov, známych osobností, ale aj ľudí, ktorí sa vďaka svojim výrokom “preslávili”. Červená typografia v štýle výšivky a modrá grafika s krížovým vzorom na bielom pozadí zvýrazňujú národnú príslušnosť diela inšpirovaného folklórom našej krajiny. Dalo by sa povedať, že je to viral slovenského internetu. Kritický a vtipný pohľad, ktorý prinášam pomocou sieťotlače, má za úlohu diváka pobúriť a zamyslieť sa nad obsahom aktualizovanom v kultúre. Ale aj rozosmiať a pobaviť, pretože je to jedna z metód, ako mladých ľudí osloviť a priblížiť im tradíciu slovenského folklóru.Marcela Záchenská: INFO GRAFIKANový vizuál info grafiky Záhrady. Zmapovanie Záhrady doplnené o piktogramy [ilustrácie] jednotlivých miest. Infografika je vizuálny nástroj, ktorý rýchlo a efektívne komunikuje dôležité údaje a tematické informácie pre návštevníkov. Svojou jednoduchosťou a prehľadnosťou prispieva k lepšiemu porozumeniu, čím zvyšuje funkčnosť verejného priestoru. Je dôležitým nástrojom na podporu interakcie medzi ľuďmi a ich okolím, čím prispieva k celkovémuzážitku z verejného priestoru.Ján KostolanskýBystrické Pastorále Fotografický časozberný cyklusKostaa dokumentuje z vnútra život a prostredie nezávislej kultúrnej komunity v meste Banská Bystrica od roku 2018. Zaujíma sa predovšetkým o portrét v ad hoc situácii, príležitostne však mapuje aj prostredie, jeho špecifiká a udalosti.Vizuálny program Záhrady CNK v roku 2023 podporil Fond na podporu umenia.
#Výstava
Info
More