[REZIDENCIA] Diana Khwaja - ConAction

Si absolventkou štúdia herectva na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Na Záhradný rezidenčný program 2021 si sa prihlásila s projektom „ConAction.“ Vieš nám priblížiť, odkiaľ vychádza námet a prvotná inšpirácia k tejto performancii? 

Performatívny projekt ConAction bol jednovečernou udalosťou, počas ktorej sa realizovala spoločná performatívna udalosť študentov naprieč Akadémiou umení v Banskej Bystrici. Pre jeden večer bola vytvorená grafická partitúra, akýsi návod pohybu, alebo i diagram realizovaný ako nestabilná kresba na podlahe, ktorá sa následne exponencionálne rozšírila prostredníctvom telovej performancie. Inšpirácia pre projekt ConAction vychádza zo snahy porozumieť komplikovanosti a komplexnosti súčasného sveta. Tento projekt vychádzal z nutnosti nanovo definovať svoje postavenie v svete ako jednotlivca aj celej spoločnosti a hľadať riešenia prežitia v dobe ekologického a environmentálneho ohrozenia. 

 

Koho si prizvala k spolupráci?

Spolu so študentkou Marcelou Záchenskou sme skumali grafické náčrty a ich rôzne kvality sme skrze pohyb tela prekonfigurovali do priestoru.

 


V akom štádiu prípravy si sa prihlásila na rezidenciu v Záhrade? V čom ti rezidenčný pobyt v Záhrade pomohol a ako to prebiehalo?

Výsledná akcia bola realizovaná ako spolupráca študentov z fakulty výtvarných umení a fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a konala sa dňa 18. júna 2021 v priestoroch 365.labb v Banskej Bystrici. V období kedy nám boli poskytnuté priestory v Zahrade bol náš projekt v úplnom zárodku. Vedeli sme, čo chceme skúmať a v Záhrade sme deň za dňom prichádzali na spôsob, akým budeme projekt realizovať. Každý deň sme začínali rozcvičkou a následne pokračovali sériou improvizačných cvičení, kedy sme sa snažili reagovať na nove podnety a začleniť ich do pohybovej štruktúry. Bol to pre nás dobrý odrazový mostík, ktorý nám pomohol s tým prvým krokom „ako začať.¨

 

Rezidenčný program Záhrady 2021 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.