Event detail
Soňa Kúdeľová: AUTONOMY
Date 11. 10. 2023
Time 19:00
Venue Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

koncept, choreografia, text a tanec: Soňa Kúdeľová

hudba a vizuálne spracovanie: Boris Vitázek

dramaturgia: Kúdeľová, Vitázek

dramaturgia textu: Zuzana Husárová

svetelný dizajn a tech. support: Dominik Novák, Peter Dolog

produkcia: oz CHAOSMOS

premiéra: 3. júna 2021

A4 - Priestor súčasnej kultúry

 

“Neprerušuj svoje myšlienky slovami. Vojdi a usaď sa v tichu.”

Predstav si (pekuliárny) pohyb,

myseľ a telo, ako objekty pozorovania a ohýbania,

počuješ?

 

“Tento proces vs. dielo, je moje rezonujúce telo a moja tancujúca myseľ.

Návaly rezonancií v rôznych častiach bytu, ako dlhodobý rituálny performatívny experiment mi pomáhajú zachytávať prieniky medzi sebou ako tanečnicou a sebou ako človekom.

Celý rok obsesívne skúmam a analyzujem rizomatické vystreľovanie impulzov, ktoré moja myseľ produkuje.

A telo prežíva.”

Autonomy je proces.

a je dielo o tvorbe diela.

Je vlastnou terapiou, je učením sa a prijímaním vlastnej autonómnosti.

 

Sólová vizuálno - tanečná/pohybová performance je kolektívnou prácou v ktorej sa autori zaoberajú otázkou autonómie v kontexte kreatívnej umeleckej práce, pričom sa opierajú o tému strachu ako aj vonkajším vplyvom v tvorivých procesoch.

 

Autonomy je zavŕšením sólo tanečných predstavení Autopilot a Autocorrect Sone Kúdelovej, v ktorých otvorila konfrontáciu s elementárnymi konfliktami v jej živote.

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partnerom projektu je Bratislavský samosprávny kraj.