Event detail
SKOLARTCITY: Komentovaná prehliadka mestom
Date 22. 9. 2022
Time 14:00
Venue Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Komentovaná prehliadka po výtvarných dielach v Banskej Bystrici

Záverečné podujatie, ktorým návštevníkov a návštevníčky prevedie jedna z účastníčok projektu SKOLARTCITY - kurátorka a historička umenia Zuzana Majlingová zo Stredoslovenskej galérie, verejnosti priblíži jednu z možných metód kreatívneho učenia vo verejnom priestore. Prechádzka po vybraných výtvarných a sochárskych dielach historického významu, ktoré sa nachádzajú v užšom centre Banskej Bystrice začne vo štvrtok 22.9. o 14:00 v Záhrade pri Pamätníku Jána Langoša.

Projekt SKOLARTCITY bol podporený  v rámci programu EÚ Eramus+/Iuventa a realizovaný v spolupráci s Centrom komunitného organizovania z Banskej Bystrice (www.cko.sk), Stredoslovenskou galériou (www.ssgbb.sk), Spoločnosťou pre kreativitu vo vzdelávaní z Prahy (www.spkv.education) a združením Škograd z Belehradu (www.skograd.org).

Viac o tvorbe a práci Zuzany Majlingovej sa dočítate na:
https://bbonline.sk/kuratorka-stredoslovenskej-galerie-zuzana-l-majlingova-umenie-v-meste-je-velkou-inspiraciou/

https://supissoch.ssgbb.sk/
Webová stránka predstavuje fotografickú a katalogizačnú dokumentáciu výtvarných diel z obdobia rokov 1945 – 2015, ktoré boli vytvorené na území Banskej Bystrice. Zhotovenie súpisu umeleckých diel iniciovala Zuzana L. Majlingová a občianske združenie Arttoday. Uskutočnil sa vďaka finančnej podpore mesta Banská Bystrica. Cieľom stránky je vybudovať centrálnu evidenciu moderného výtvarného umenia a otvoriť diskusiu o súčasnom charaktere i postavení umenia vo verejnom priestore mesta a jeho možnej ochrane.