Event detail
Informačný seminár: SKOLARTCITY pre kreativitu na školách a vo verejnom priestore
Date 21. 9. 2022
Time 14:00
Venue Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Téma kreatívneho vzdelávania a učenia na všetkých typoch škôl prostredníctvom umenia, dizajnového myslenia a participácie mladých ľudí je na Slovensku rozvinutá len okrajovo. V rámci realizovaného projektu kreatívneho vzdelávania SKOLARTCITY, ktorý bol podporený v programe EÚ Erasmus+ KA2, Záhrada organizuje informačný seminár o jeho dopadoch na zúčastnené organizácie a cieľové skupiny. Na seminári sú vítaní zástupcovia a zástupkyne vzdelávacích inštitúcií, pedagogickí pracovníci a pracovníčky ako aj ľudia z kreatívnych odvetví, ktorých zaujímajú možnosti uplatnenia vzdelávacieho programu na základných a stredných školách. Vďaka projektu mali zapojené strany a cieľové skupiny možnosť zoznámiť sa bližšie s novými možnosťami, ako vnímať verejný priestor a objavovať úlohu tvorivosti v každodennom živote. Realizované aktivity pomohli mladým ľuďom získať nielen praktické poznatky v rámci zvolených tematických oblastí školských osnov a predmetov, ale aj rozvíjať zručnosti a kompetencie pre život v 21. storočí v oblastiach ako napr. ľudské práva, kritické myslenie, digitálna bezpečnosť, umenie vo verejnom priestore a i. V Banskej Bystrici Záhrada spolupracovala so Strednou odbornou školou informačných technológií a Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša. Seminár bude trvať približne 2 hodiny, účasť je bezplatná a v prípade záujmu nás prosím informujte odpoveďou na info@zahradacnk.sk

Projekt je realizovaný v spolupráci s Centrom komunitného organizovania z Banskej Bystrice (www.cko.sk), Spoločnosťou pre kreativitu vo vzdelávaní z Prahy (www.spkv.education) a združením Škograd z Belehradu (www.skograd.org).