Event detail
Artista 2022
Date 15. 8. 2022
do 19. 8. 2022
Time 10:00
Venue Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Artista 2022

“Hovoríme bez slov”

 

Tento rok sa opäť stretneme v KC Záhrada na letnom tvorivom tábore “Artista 2022" s podtitulom “Hovoríme bez slov”. 

Budeme tvoriť a vytvárať, budeme sa hrať a zabávať, budeme používať jazyk umenia, ktorý sa zaobíde aj bez slov.  Počas tvorivého týždňa v KC Záhrada sa zoznámime so základnými princípmi animácie, tvorby elektronickej aj živej hudby, video artu, vytvárania pohybového a tanečného materiálu a všetkého, čo je potrebné na tvorbu videoklipu, ktorý následne odpremiérujeme v priestoroch KC Záhrada. 

Zvolená téma predpokladá kontinuálnu tvorivú aktivitu a sústredenosť a tak sme sa rozhodli tento rok ponúknuť tábor deťom vo veku od 6 - 14 rokov. 

Počas tábora bude zabezpečená strava (desiata, obed a olovrant).

Tvorivým umeleckým procesom nás budú sprevádzať skvelí lektori, umelci a pedagógovia, s ktorými KC Záhrada dlhodobo spolupracuje. 

Prihlasovanie na: zahradacnk@gmail.com do 30. júla 2022.

Cena: 85 eur

Tešíme sa na týždeň plný umenia a tvorivosti!